ნოტები
საგალობლები ჩვენ ეკლესიაში პოლონურ ენაზე იმღერება. ამ თავში - პოლონურ ენაზე - არის ნოტები ადაპტირებულია პოლონური ტექსტების შესაბამისად და მოცემულია შემდეგი თანმიმდევრობით: წირვა, საღამოს ლოცვა, დიდი დღესასწაულები, დიდი მარხვა, აღდგომა, სხვა.