spotkania biblijne
Spotkania biblijne odbywają się w naszej parafii regularnie od 2012 roku. Skąd pomysł spotkań? Z potrzeby serca i pragnienia karmienia się Słowem Bożym. Jest ono źródłem nie tylko wiedzy, ale także doświadczenia spotkania z Bogiem, o którym pisał metropolita Antoni (Bloom). Czytając fragmenty z Pisma Świętego naprawdę możemy coś usłyszeć, mimo że jesteśmy mali i słabi, mimo że może nie jesteśmy wybitnymi teologami i kaznodziejami, ale przecież nie to jest ważne. Chodzi o cud, który zapowiadał sam Jezus Chrystus: gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w Jego imię, tam On będzie wśród nich. I sam będzie otwierał nasze serca i uszy dla rozumienia Pisma.

Ten sposób czytania Pisma Świętego jest częścią tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia. W zachodnim Kościele ta tradycja obecnie nazywa się Lectio Divina, można też spotkać nazwę „modlitewne czytanie Pisma Świętego”. Forma takich spotkań w małych grupach także pochodzi z zachodu, ale już od dłuższego czasu jest skutecznie praktykowana w wielu parafiach prawosławnych w Rosji i nie tylko (więcej tutaj - strona w języku rosyjskim).

Warto ożywić tę zapomnianę tradycję także u nas.

W sprawie spotkań można skontaktować się z Dmitrym Łukaszewiczem pod adresem email