witamy

Witamy na stronie internetowej Prawosławnego Punktu Duszpasterskiego św. męcz. Grzegorza w Warszawie.


aktualności
2014-09-01
Ukazało się kolejne wydanie książki ks. Henryka Paprockiego „Liturgie Kościoła prawosławnego”. Zostało one uzupełnione i poszerzone. Jest zbiorem tekstów liturgicznych opatrzonych komentarzem teologicznym i historycznym autora.
2014-08-08
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa święta Zaśnięcia Bogurodzicy
2014-08-04
W dniach 16-17 sierpnia (sobota-niedziela) nabożeństwa w kaplicy św. Grzegorza są odwołane w związku z centralnymi uroczystościami pobytu w Polsce relikwii św. Marii Magdaleny.
godziny nabożeństw
sobota - nabożeństwo całonocnego czuwania, godzina 18.00
niedziela, Liturgia, godzina 10.00

O sakramentach w Punkcie
tłumaczenie liturgiczne
Modlitwa za przysięgających
newsletter